Lesmateriaal

Op deze pagina vind je materiaal om in de les te gebruiken. Bij ‘loopbaan-oriëntatie’ gaat dit om algemeen vormende activiteiten. Bij de verbreding staan activiteiten die leerlingen kennis laten ervaren hoe bedrijven denken. Het materiaal bij verdieping helpt leerlingen om dieper op een bepaald vraagstuk in te gaan in een bepaalde richting of vak. 

De Bedrijf in de Klas posters laten leerlingen vanuit verschillende kanten nadenken over (bedrijfs-)vraagstukken.
Daarmee bieden de posters een prachtige ingang voor LOB-gesprekken met leerlingen: welke vraag spreekt jou het meeste aan?

Superkorte oefeningen om een bedrijfsexcursie of een gastles voor te bereiden tot uitgebreide projecten om vraagstukken van alle kanten (vakken!) te bekijken.
Leerlingen zien dat een vraagstuk nooit maar één oplossingsrichting heeft!

Meer verdieping in bedrijfsopdrachten voor jouw eigen vak!
Je maakt kennis met de stappen die professionals in een bepaald vakgebied gebruiken om hun antwoorden te vinden op de vraagstukken.