Lesmateriaal

Op deze pagina vind je hulp over hoe je met de open vraagstukken uit de omgeving/bedrijven in de klas kunt werken.
Daarna kun je meer informatie vinden:

 • Bij verbreding staan activiteiten die leerlingen kennis laten ervaren hoe bedrijven denken;
 • Het materiaal bij verdieping helpt leerlingen om dieper op een bepaald vraagstuk in te gaan in een bepaalde richting of vak;
 • Bij loopbaan-oriëntatie gaat dit om algemeen vormende activiteiten.

Open vragen in de klas

Door deze vraagstukken in je les in te zetten, laat je leerlingen zien hoe ze jouw vak kunnen inzetten om in het dagelijkse leven vragen op te lossen.

Gebruik deze poster om de leerlingen vragen te laten bedenken bij een vraagstuk. Dit kan breed of juist alleen voor jouw vak. 

Bedenk welke activiteiten je kunt doen in én buiten de klas om het antwoord op de vragen te vinden. Een aantal werkvormen vind je hier:

Hoe werk je met open vragen in de klas?

Dit voorbeeld heb ik voor een workshop op de Nationale Wiskunde Dagen uitgewerkt. Je kunt zelf de vragen ‘vertalen’ voor jouw eigen vak.

Drie voorbeelden rondom de context ‘de afvalophaal kalender’:

 • een gesloten opgave uit een lesboek
 • een open opgave vanuit de eigen omgeving
 • een open opgave vanuit een bedrijf

Maak er een open vraag van!

Voorbeelden van werkvormen voor

 • 5 minuten
 • 1 lesuur
 • een praktische opdracht
 • een vakoverstijgend project
 • een sector-/profielwerkstuk

Ontwikkelingen in bedrijven zijn vragen die nog niet zijn opgelost.
Een opdracht met bedrijven is daardoor vaak een open opdracht.
In het bedrijfsleven hebben ze geen vakken.
Een opdracht met bedrijven is daardoor vaak vakoverstijgend.

Wil jij in de klas aan de slag met vakoverstijgende, open vraasgtukken uit het bedrijfsleven? Koop dan het e-book ‘Open vragen in de Klas’.

Naar de webshop

Superkorte oefeningen om een bedrijfsexcursie of een gastles voor te bereiden tot uitgebreide projecten om vraagstukken van alle kanten (vakken!) te bekijken.
Leerlingen zien dat een vraagstuk nooit maar één oplossingsrichting heeft!

Meer verdieping in bedrijfsopdrachten voor jouw eigen vak!
Je maakt kennis met de stappen die professionals in een bepaald vakgebied gebruiken om hun antwoorden te vinden op de vraagstukken.

De Bedrijf in de Klas posters laten leerlingen vanuit verschillende kanten nadenken over (bedrijfs-)vraagstukken.
Daarmee bieden de posters een prachtige ingang voor LOB-gesprekken met leerlingen: welke vraag spreekt jou het meeste aan?