Verbreding

Deze opdrachten helpen leerlingen meer inzicht te krijgen in ‘bedrijfsdenken’. Het zijn hele eenvoudige, simpele activiteiten die maar weinig voorbereiding kosten. Door vervolgens met de leerlingen kritisch te kijken naar de eisen die je aan een product stelt of na te denken over opschaling of productie leg je de link tussen deze – ogenschijnlijk – simpele handelingen, jouw vakinhoud en het bedrijf.
De opdrachten zijn in te zetten als korte voorbereiding op een bedrijfsactiviteit, maar ook los te gebruiken. Door de opdrachten uit te breiden, ze te combineren met elkaar of met vakinhoud – vakspecifiek of juist vakoverstijgend – maak je de opdrachten groter. Denk eens aan een praktische opdracht, een uitgebreid project, een profielwerkstuk of zelfs een hele projectweek. 

Onder de opdrachten staat een korte toelichting en een verwijzing naar of een pagina met meer informatie over de opdracht, of links naar informatie-pagina’s van bedrijven met korte doe-opdrachten erop als voorbereiding van bedrijfsbezoeken in de Dutch Technology Week. Deze opdrachten zijn natuurlijk ook prima voor andere momenten in te zetten!

 

Opdracht
Voer een proces/taak in het klein/eenmalig uit. Bedenk wat lastig kan zijn aan opschaling.

Doel
Leerlingen laten ervaren welke uitdagingen zitten in opschaling/ bedrijfsvoering.

Geschikt voor
Handelingen die leerlingen kennen: mengen, roeren, vouwen etc.

Past goed bij …
bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, maakindustrie, dienstverleners (bank, oppascentrale) etc. 

Opdracht
Zoek zoveel mogelijk verschillen tussen twee producten. Wat vind jij het beste/lekkerste/fijnste?!

Doel
Leerlingen bewust maken van de keuzes die fabrikanten maken en eisen die klanten stellen aan kwaliteit.

Geschikt voor
Producten die je kunt zien/ voelen/ proeven.

Past goed bij …
bedrijven die met specifieke materialen werken, in de voedingsmiddelenindustrie, in de zorg, in de detail handel, dienstverleners etc.

Opdracht
Noem zoveel mogelijk onderdelen die voorkomen in een bepaald product. In welke volgorde zou jij dit bouwen?

Doel
Leerlingen een beeld laten vormen van de productiestappen in een bedrijf en het werken in een keten

Geschikt voor
Bekende producten die uit veel verschillende onderdelen bestaan.

Past goed bij …
bedrijven in de maakindustrie, maar ook bij gebouwen, diensten, het in-/uitpakken van spullen (transport, hulpdiensten), etc.

Kijk ook eens bij

Meld je aan

Meld je aan

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Bedrijf in de Klas.

Hartelijk dank voor je aanmelding!