Selecteer een pagina

de Bedrijf in de Klas poster

Veel bedrijven doen teveel voor leerlingen om te kunnen ‘vatten’. Veel thema’s en vraagstukken zijn te groot om ‘gewoon’ hoofd- en deelvragen te bedenken. Leerlingen hebben eenvoudig nog niet alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om daaraan te werken. Het helpt om activiteiten van bedrijven en grote vraagstukken op te splitsen.  Zo kom je tot vragen waar leerlingen wél aan kunnen werken met de kennis en vaardigheden die ze wél hebben. Zo voelen leerlingen zich competent, zien ze de betekenis van de lessen op school. 

Vragenposter

Ook interessant:

LOB

Toelichting categorieën 

Klik op de icoontjes in de poster hier onder voor extra toelichting/vragen bij iedere categorie. 

Uitgebreide toelichting categorieën

Mochten de icoontjes niet lukken, dan staan hieronder ook per categorie extra hulpvragen.

Waar gaat deze vraag over?

 • Wat staat er in deze vraag?
 • Wat betekent dat? 
 • Wat versta jij daaronder?
 • Wat vind jij daarvan?
 • Waarom zou je dit willen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe was het vroeger?

 • Hoe ging dit …jaar geleden?
 • Wat was er toen anders?
 • Hoe anders dachten mensen toen hierover?
 • Is er een vergelijkbare ontwikkeling geweest? Hoe ging dat?
 • Hoe is dit ontstaan?
 • Hoe is dit gegroeid?
 • Welke regels golden er toen?

Wat doet dit in de maatschappij?

 • Wie krijgt hiermee te maken?
 • Wat vinden die mensen/organisaties hiervan?
 • Wie zijn de klanten? 
 • Wie zijn de leveranciers?
  Bij bedrijven kun je de ‘maatschappij’ ook zien als de keten waarin het bedrijf werkt.
 • Welk effect heeft dit op medewerkers?

Wat kost dat?

 • Wat kost dit product?
 • Wat kost deze ontwikkeling? 
 • Zit er een grote marge op?
 • Maakt het bedrijf winst door hoge marge of door hoog volume?
 • Hoe kan het goedkoper? 
  (denk daarbij aan marge én kosten van de ontwikkeling)
 • Wie betaalt hiervoor?
 • Wat voor effect heeft dit op de economie?

Wat is technisch nodig?

 • Welke deelfuncties heeft dit product?
 • Hoe werken die?
 • Aan welke technische eisen moet dit product voldoen?
 • Wat zijn de technische knelpunten om aan deze eisen te voldoen?
 • Wat zijn mogelijke technische oplossingsrichtingen?
 • Welke deel-oplossingen zijn al bedacht voor andere producten?

Hoe gaat dit in het buitenland?

 • Bestaat dit in het buitenland al?
  Hoe gaat het daar?
 • Wat zijn de regels hierover in het buitenland?
 • Welke afspraken maak je hierover met andere landen?
 • In welke landen heeft dit bedrijf vestigingen/leveranciers/klanten?
 • Hoe zit het met im- en export?
 • Hoever zijn andere landen met deze ontwikkeling?
  Loopt Nederland voorop? Of juist niet?

Marketing en communicatie?

 • Waar ken je dit product/bedrijf van?
 • Welke informatie brengt de producent/het bedrijf naar buiten?
 • Welke reclame-uitingen ken je?
  tv/radio maar ook billboard en teksten op vrachtwagens bv!
 • Welke boodschap wil de producent/het bedrijf brengen?
 • Hoe weet je wat er gebeurt rondom dit product/deze ontwikkeling?
 • Bij welk moment in de ontwikkeling past welke communicatie?
 • Wat vind jij van dit product/bedrijf als je hier meer over leest?
 • Welke informatie is beschikbaar voor medewerkers?

Is het ook duurzaam?

Heeft dit product/bedrijf/deze ontwikkeling een positief effect op…

Is dit een product/bedrijf/deze ontwikkeling dat lang kan blijven voortduren? Of is het alleen ingericht voor de korte termijn?

Wat doet dit met mensen?

 • Wat voor effect heeft dit product/deze ontwikkeling/dit bedrijf op jou leven?
 • Wat betekent deze ontwikkeling voor mij?
 • En op/voor andere mensen?
 • Waarom zou je dit product/… gebruiken? Waarom juist niet?
 • Wie zou dit product/… gebruiken?
  En wie juist niet?

Bij een bedrijf:

 • Wie werkt hier?
 • Wat betekent dit voor medewerkers?
Meld je aan

Meld je aan

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Bedrijf in de Klas.

Hartelijk dank voor je aanmelding!