Verbreding

De opdrachten op deze pagina helpen leerlingen meer inzicht te krijgen in ‘bedrijfsdenken’. Ze zijn prima in te zetten als korte voorbereiding op een bedrijfsactiviteit, maar ook los te gebruiken. Met de uitbreidingen kun je de opdrachten groter maken en inzetten voor een sector-/profielwerkstuk of voor een projectweek.

Opdracht
Voer een proces/taak in het klein/eenmalig uit. Bedenk wat lastig kan zijn aan opschaling.

Doel
Leerlingen laten ervaren welke uitdagingen zitten in opschaling/bedrijfsvoering.

Opdracht
Zoek zoveel mogelijk verschillen tussen twee producten. Wat vind jij het beste/lekkerste/fijnste?!

Doel
Leerlingen bewust maken welke ontwikkeling nog plaats vindt aan producten die ‘af’ lijken.

Opdracht
Noem zoveel mogelijk onderdelen die voorkomen in een bepaald product. In welke volgorde zou jij dit bouwen?

Doel
Leerlingen een beeld laten vormen van de
productiestappen in een bedrijf.

 

Kijk ook eens bij