Werkvormen

De werkvormen van Bedrijf in de Klas helpen leerlingen meer inzicht te krijgen in ‘bedrijfsdenken’. Het zijn hele eenvoudige, handelende activiteiten die weinig voorbereiding kosten. Door na het ‘handwerk’ met de leerlingen kritisch te kijken naar de eisen die je aan een product stelt of na te denken over opschaling of productie ga je de diepte in en leg je de link tussen deze – ogenschijnlijk – eenvoudige handelingen, jouw vakinhoud en het bedrijf.

De opdrachten kun je inzetten als voorbereiding op een bedrijfsactiviteit, maar ook los in een project. Door de opdrachten uit te breiden, ze te combineren met elkaar of met vakinhoud – vakspecifiek of juist vakoverstijgend – maak je de opdrachten groter. Denk eens aan een praktische opdracht, een uitgebreid project, een profielwerkstuk of zelfs een hele projectweek. 

Onder de opdrachten staat een korte toelichting en een verwijzing naar of een pagina met meer informatie over de opdracht, of links naar informatie-pagina’s van bedrijven met korte doe-opdrachten erop als voorbereiding van bedrijfsbezoeken in de Dutch Technology Week. Deze opdrachten zijn natuurlijk ook prima voor andere momenten in te zetten!

 

Onderdelen per minuut

Een werkvorm om snel in beeld te krijgen wat er állemaal nodig is een product voor of komt kijken bij een proces. Handig als oriëntatie. Vergroot de woordenschat van leerlingen.

Zoek de (10) verschillen 

Een werkvorm om leerlingen goed te laten kijken. Geeft een duidelijk referentiekader en maakt snel duidelijk waar je ontwerpkeuzes kan maken. Ook mooie onderzoek-start.

Doe klein, denk groot 

 Deze werkvorm helpt leerlingen om vanuit een eenvoudige handeling (doe klein) de verbinding met de échte situatie te maken (denk groot). 

Kijk ook eens bij

Meld je aan

Meld je aan

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Bedrijf in de Klas.

Hartelijk dank voor je aanmelding!